Whoops! Something went wrong.

Click here to refresh the page

Verb med Verben og Verbia

product_0
product_0
product_1
product_2
Grade Levels
Product Rating
File Type

PDF (Acrobat) Document File

Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.

23 MB|76 pages
Product Description
Om heftet

«Verb med Verben og Verbia» er et hefte hvor elevene får jobbe med ulike aktiviteter og samtidig bli introdusert for, eller få mengdetrening i ordklassen verb. Heftet passer for hele barnetrinnet, og er lett å differensiere i forhold til hvilket trinn en bruker materiellet på. For de minste kan en før introduksjon av verb, bruke mange aktivitetene i forhold til termen «gjøre-ord». Videre kan heftet brukes i full klasse, og som et rent opplegg mens en har ordklassen verb på uke- eller årsplanen, eller som små drypp gjennom hele året. Alt i alt betyr det at heftet og lærerens tilrettelegging sørger for at elevene når deler eller hele mål i Kunnskapsløftet 2006/2013 for norskfaget vedrørende verb, men også i forhold til andre språklige mål.Utstyr

Her er en liten oversikt over utstyr som du kan få bruk for i forbindelse med «Verb med Verben og Verbia». For de aller fleste oppgavene er det bare å ta dem rett i bruk etter kopiering, og de aller fleste skoler/hjem har terninger liggende i esker med brettspill som Ludo eller Yatzy.


- Lamineringsmaskin og lamineringslommer

- Nøkkelringer (fås kjøpt billig på f.eks Biltema)

- 6-sidet terning (bruk gjerne lydløse terninger laget av skumgummi)
- 10-sidet terning og bokstavterning (kan bestilles gjennom Ezoops.co.uk eller eBay.com)

- Elevene trenger skrive- eller kladdebok. Eventuelt kan kopiarkene som hører til brukes.

Kort veiledning og innholdsfortegnelse

1. «Verbkort V1-V90»

Lamineres og klippes hvis du ønsker at kortene skal holde til bruk over lengre tid. Kortene kan brukes til å lage setninger i skriveboka på en stasjon, som hjelp til de andre arbeidsoppgavene i settet, eller som veggutstilling i form av en verbbank for klassen. Videre kan de brukes på den måten at elevene trekker et visst antall kort som de videre bruker i et verbbøyingsskjema for det nivået klassen og hver enkelt elev befinner seg på.2. «Verb med Verben og Verbia 1-10»

Disse oppgavene kan brukes på to ulike måter. Begge måtene er like gode, men for bruk over lengre tid og for å spare kopiering, miljøet og for å gjøre aktiviteten mer taktil og morsom for elevene anbefaler jeg nøkkelringmetoden. Velger man metoden med nøkkelringer, skriver man ut oppgavene på farget papir, og laminerer arkene. Deretter klipper man opp et og et sett, setter hull i kortene og trer en nøkkelring på hvert sett. Sjekk Facebook-siden eller hjemmesiden min, for å se eksempler. Når jeg lager til disse, lager jeg minst 2 eller 3 av hvert enkelt sett, slik at vi både i små grupper - men også i hel klasse - kan jobbe med nøkkelringene. Med heftet her ligger det også en kryssliste du kan bruke for å holde oversikt over hvem som har jobbet med hva. I den andre metoden, kopierer en opp et og et sett som elevene bruker sammen med arbeidsarkene. Arbeidsarkene er laget i to nivåer, men det er ingen forutsetning at disse brukes. En kan like godt bruke skriveboka for å gjøre oppgavene etter samme mal som arkene. Dette er opp til læreren å avgjøre.

3. «Verblistespillet 1-8»

I verblistespillet får elevene jobbe med verb gjennom en spillaktivitet, enten ved bruk av arbeidsark eller skriveboka si. Alt de trenger er en terning og en blyant for å sette i gang. Elevene starter med det første verbet, kaster terningen - og terningen avgjør hvilken oppgave som skal løses. Når denne er gjort, er det bare å fortsette med resten av verbene i verbbanken. I Verblistespillet får elevene bruke verbet i setninger, forklare med egne ord hva verbet betyr og styrke begrepsforståelsen sin, de får dele verb opp i stavelser, bøye verb, tegne verbet i bruk, og lage rim med bruk av verbene. Alt i alt en både språkstimulerende og språkstyrkende aktivitet.4. «Verb med Verben og Verbia - kryssord 1-6»

Kryssordoppgaver hvor elevene får mer mengdetrening i å bruke verb i infinitiv, presens og preteritum. Kryssordoppgavene er overkommelige, og elevene får samtidig trent godt på det som kanskje er vanskeligst for enkelte, hva er vannrett, og hva er loddrett? Kryssordene legger opp til at elevene jobber med verbet i en «tid» av gangen, og derfor kan automatisere mønstrene i verbbøyingen.5. «Verb med Verben og Verbia - arbeidsark 1-10»

Ulike arbeidsark hvor elevene får jobbe med verb i ulike tider, og på ulike måter. Disse kan brukes som oppgaver til arbeidsplan, hjemmelekse og ekstra trening for elevene. Disse arkene kan også være fine å ta frem igjen etter en periode uten at elevene har fått jobbet med verb som grammatisk tema og emne.6. «Domino 1-4»

Dominospill med setninger og verb satt i ulike tider. Elevene leser setningene for å finne det neste og riktige bildet. Spillet er en fin stilleaktivitet en og en på stasjoner eller i klasserommet, men også en fin aktivitet hvor elevene samarbeider om å løse en og en domino sammen i små grupper.7. «LØKO 1-6»

De aller fleste lærere husker kanskje LØKO fra sin egen skolegang, eller er kjent med systemet. LØKO er et anvendelig verktøy, og for meg har det vært viktig å bruke LØKO i all begynneropplæring. Dette fordi elevene både taktilt og visuelt får trent på og vist sine faglige evner uten å måtte skrive. Likeså at løsningen er selvkontrollerende og at elevene blir motivert av at de ser at de har gjort rett. 8. «Verb med Verben og Verbia - koordinatspill V1-V2»

Koordinatspill hvor elevene i spill 1 møter Verben og Verbia, og hvor målet er å fange Verbia. I koordinatspill 2 må elevene jobbe med å skille mellom hva som er verb og hva som er substantiv. Til dette spillet trenger du 10-sidet terning og en bokstavterning. Har du ikke dette, kan du bruke lapper med tallene og bokstavene som brukes i spillet. For holdbarhet anbefales det å laminere disse. 


Total Pages
76
Answer Key
Included
Teaching Duration
1 month
Report Copyright Infringement
  • Comments & Ratings
  • Product Q & A
Loading...
$10.00
Digital Download
Add one to cart

Advertisement

Advertisement

$10.00
Digital Download
Add one to cart
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up