Verb (svenska)

Verb (svenska)
Verb (svenska)
Verb (svenska)
Verb (svenska)
Verb (svenska)
Verb (svenska)
Verb (svenska)
Verb (svenska)
Subject
Grade Levels
Product Rating
File Type

PDF (Acrobat) Document File

Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.

67 MB|64 pages
Share
Product Description

Materialet innehåller flera olika olika aktiviteter kopplade till följande verb;

• cykla, hoppa, fånga, klättra, simma, studsa

• dansa, peka, dra, putta, kasta, gå

• läsa, säga, skriva, bära, prata, öppna

• klappa, springa, tända, köra, släcka, vinka

Eleverna kan arbeta med orden i följande aktiviteter:

• Ordkort - kort som sätts upp på en vägg i klassrummet

• Arbetsblad - flera olika arbetsblad där eleverna arbetar med verben

• Leta verb - eleverna letar efter utplacerade kort med bilder och skriver

sedan ned verben på sitt papper

• Tabell verb - eleverna sätter in verben på rätt plats i tabellen: infinitiv,

presens eller preteritum

• Charader - kort med bilder och ord till charader

• Uppgiftskort - eleverna tränar på att para ihop bild med ord

• Bingo - eleverna klipper ut bilder och klistrar fast på en bingobricka

• Del 2 - alla arbetsbladen med framsidor, så att eleverna kan arbeta i

häften istället för med lösblad

Olika aktiviteter passar olika åldrar och elevgrupper. En del aktiviteter passar till de elever som håller på att bygga upp ett svenskt ordförråd och vissa delar i materialet passar de elever som lärt sig att läsa och skriva på svenska.

Total Pages
64 pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this Resource
Loading...
$7.50
Digital Download
More products from Rebeckas klassrum
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign Up