Whoops! Something went wrong.

Click here to refresh the page

Vi forbereder oss til kartlegging!

Vi forbereder oss til kartlegging!
Vi forbereder oss til kartlegging!
Vi forbereder oss til kartlegging!
Vi forbereder oss til kartlegging!
Vi forbereder oss til kartlegging!
Vi forbereder oss til kartlegging!
Vi forbereder oss til kartlegging!
Vi forbereder oss til kartlegging!
Product Description
*BOKMÅL & NYNORSK* For mange elever er nasjonale kartleggingsprøver et strev. Både prøvesituasjonen og oppgaveformene er kanskje ukjente for dem. Da er fort gjort å få elever under kritisk grense selvom de ikke hører hjemme der, og svakere elever får en enda dårligere opplevelse av å ikke mestre.

Jeg mener derfor at elevene bør ha kjennskap til oppgaveformen. De faktiske oppgavene, som jo er det elevene skal testes i, øves selvfølgelig ikke på - kun typen oppgaver, slik at disse er gjenkjennelige og elevene kan konsentrere seg om det faglige i oppgaven.

Her får du hele 1. og 2. klasse sin forberedelsepakke med oppgaver innenfor:

- lytt ut og skriv første lyd
- lytt ut og skriv midterste lyd
- lytt ut og skriv siste lyd
- forståelse av ord (synonymer)
- riktig ordlesing
- setningsforståelse
- følg instruksjonstegning

i tillegg får du alle oppgavetypene helt redigerbare, slik at du selv kan sette inn bilder, ord og tekst, og dermed lage dine egne oppgaver. Samt to plakater med påskriften "HYSJ! Kartlegging pågår!" og "STILLE! Testing pågår!"

Denne pakken er fin å bruke gjennom hele året, ikke bare som forberedelse før kartleggingsprøvene, og også i etterkant for de elevene som trenger litt ekstra oppfølging!

***Oppdatert NN; 16/1/17
Total Pages
30 pages
Answer Key
Not Included
Teaching Duration
N/A
Report this Resource
  • Comments & Ratings
  • Product Q & A
Loading...
$6.00
Digital Download
$6.00
Digital Download
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up