Vi forbereder oss til kartlegging!

Grade Levels
1st, 2nd
Resource Types
Product Rating
File Type
Compressed Zip File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
How to unzip files.
38.23 MB   |   30 pages

PRODUCT DESCRIPTION

*BOKMÅL & NYNORSK* For mange elever er nasjonale kartleggingsprøver et strev. Både prøvesituasjonen og oppgaveformene er kanskje ukjente for dem. Da er fort gjort å få elever under kritisk grense selvom de ikke hører hjemme der, og svakere elever får en enda dårligere opplevelse av å ikke mestre.

Jeg mener derfor at elevene bør ha kjennskap til oppgaveformen. De faktiske oppgavene, som jo er det elevene skal testes i, øves selvfølgelig ikke på - kun typen oppgaver, slik at disse er gjenkjennelige og elevene kan konsentrere seg om det faglige i oppgaven.

Her får du hele 1. og 2. klasse sin forberedelsepakke med oppgaver innenfor:

- lytt ut og skriv første lyd
- lytt ut og skriv midterste lyd
- lytt ut og skriv siste lyd
- forståelse av ord (synonymer)
- riktig ordlesing
- setningsforståelse
- følg instruksjonstegning

i tillegg får du alle oppgavetypene helt redigerbare, slik at du selv kan sette inn bilder, ord og tekst, og dermed lage dine egne oppgaver. Samt to plakater med påskriften "HYSJ! Kartlegging pågår!" og "STILLE! Testing pågår!"

Denne pakken er fin å bruke gjennom hele året, ikke bare som forberedelse før kartleggingsprøvene, og også i etterkant for de elevene som trenger litt ekstra oppfølging!

***Oppdatert NN; 16/1/17
Total Pages
30
Answer Key
Not Included
Teaching Duration
N/A

Average Ratings

3.9
Overall Quality:
4.0
Accuracy:
3.9
Practicality:
4.0
Thoroughness:
3.9
Creativity:
4.0
Clarity:
3.9
Total:
45 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
$6.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
User Rating: 4.0/4.0
 (1,302 Followers)
$6.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
Vi forbereder oss til kartlegging!
Vi forbereder oss til kartlegging!
Vi forbereder oss til kartlegging!
Vi forbereder oss til kartlegging!
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up