kristine harr

 (13)
Norway - Nord-Trondelag - rørvik
kristine harr
Not yet rated
Yet to add a quote
 
FREE Download
Assess the general quality of my work with this free download
clear search
My Products
sort by:
Best Seller
view:
14 enkle setninger som skal kobles til 14 forskjellige bilder. Laminer og klipp ut og eleven kan lese seg frem til hvilke setninger og bilder som hører sammen.
$4.00
not yet rated
Digital Download PDF (0.26 MB)
Her skal eleven lese en instruksjon og tegne riktige klær på personen. Eleven må forholde seg til hun\han, hvilken farge og hvilket plagg personen skal ha på seg. jeg har lagt ved en ordliste med bilder, slik at eleven lettere skal finne ut hva de
Grades:
1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th
Types:
$7.00
not yet rated
Digital Download PDF (0.78 MB)
Dette er en loop på 18 kort som omhandler verb. det ene kortet har bilde, det andre kortet har verbet skrevet.
Subjects:
Grades:
1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th
Types:
$4.00
not yet rated
Digital Download PDF (0.62 MB)
Her er det setninger som man deler opp, og lar elevene sette de tilbake i riktig rekkefølge. lurt å la elevne skrive setningene de lager.
Subjects:
Grades:
Types:
$5.00
not yet rated
Digital Download PDF (0.02 MB)
Enkel tekst om kroppen. 12 begreper som står i teksten, som man jobber videre med 12 ord og bildekort oppgave der man kobler ord og bilde. skriveoppgave i forbindelse med de 12 ordene. teller vokaler og stavelser i øveordene. en skrive/tegneoppgave
Subjects:
Grades:
2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th
$7.00
not yet rated
Digital Download PDF (1.60 MB)
Denne "boka" er etter samme mal som mine andre hefter om pannekaka og kroppen... Det er 12 begreper som øves, samt en lesetekst og en tegne/skriveoppgave.
Subjects:
Grades:
1st, 2nd, 4th, 5th, 6th, 7th
Types:
$7.00
not yet rated
Digital Download PDF (1.06 MB)
I dette opplegget jobber eleven med 12 begreper fra eventyret pannekaka. Elevene trenes i å se sammenhengen mellom ant vokaler og stavelser ordene har. Dette er en oppgave som er tilpasset alle nivå i klassen, da skriveoppgaven på slutten er helt
Subjects:
Grades:
1st, 2nd, 3rd, 4th
Types:
FREE
not yet rated
Digital Download PDF (1.32 MB)
Dette er 466 kort som kan brukes til: - begrepsinnlæring. - lesetrening. - kategorisering. - først og sistelyd. - klapping av stavelser.
Subjects:
Grades:
Types:
$18.00
not yet rated
Digital Download PDF (13.65 MB)
disse er fine å dele ut til arabisktalende elever og\eller henge opp i klasserommet. med disse hjelpesetningen lærer eleven rasker å kommunisere om dag og dato, været, spørre læreren om hjelp, og å komme i kontakt med andre.
Grades:
Types:
$10.00
not yet rated
Digital Download PDF (0.28 MB)
Her er det 9 forskjellige sosiale ferdigheter som jeg synes er viktig i jobben med. Jeg holder også på å lage mestringsmerker til de ulike sosiale ferdighetene, slik at man kan rose barna med merker når de strekker seg i sine ferdigheter.
$5.00
not yet rated
Digital Download PDF (1.43 MB)
Dette er en liste over de 500 første tyggisordene. På hver side er det i overkant av 80 ord. vi jobber med et ark om gangen. Eleven jobber faktisk bare med 10 ord samtidig, men dette er et opplegg, der eleven selv får flytte ordene mellom "ord jeg
Subjects:
Grades:
1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th
Types:
$4.00
not yet rated
Digital Download PDF (0.14 MB)
Her kan du finne hjelp til å arbeide med Growth mindset og grit. 3 plakater til klasserommet. 6 forskjellige merker (brag tag). 4 forskjellige refleksjonsoppgaver. - jeg kan, jeg kan ikke enda. - jeg har tro på meg selv. - tenkeskjema.. -
Grades:
1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th
$10.00
not yet rated
Digital Download ZIP (1.94 MB)
showing 1-12 of 12

Ratings

Digital Items
N/A
Overall Quality:
N/A
Accuracy:
N/A
Practicality:
N/A
Thoroughness:
N/A
Creativity:
N/A
Clarity:

Not yet rated
Total:
0 total vote(s)
Ask kristine harr a question. They will receive an automated email and will return to answer you as soon as possible. Please Login to ask your question.
TEACHING EXPERIENCE

Yet to be added

MY TEACHING STYLE

Yet to be added

HONORS/AWARDS/SHINING TEACHER MOMENT

Yet to be added

MY OWN EDUCATIONAL HISTORY

Yet to be added

ADDITIONAL BIOGRAPHICAL INFORMATION

Yet to be added

Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign Up