Nettelevens Laeringsressurser

 (73)
Norway - Hordaland - Nesttun
Nettelevens Laeringsressurser
5.0
29 votes
 
FREE Download
Assess the general quality of my work with this free download
clear search
My Products
sort by:
Best Sellers
view:
By Nettelevens Laeringsressurser
Arbeid med desimaltall: Fokus på hundredelerVi har laget mange og varierte oppgaver som kan være et supplement for å trene forståelsen av tallsystemet med desimaler. I disse oppgavene er det spesielt fokus på øving av desimaltall med hundredeler.
Subjects:
Math, Decimals, Place Value
Grades:
5th, 6th, 7th
Types:
Worksheets, Activities
$5.00
Digital Download PDF (2.72 MB)
By Nettelevens Laeringsressurser
Denne pakken inneholder mange forskjellige øvingsark med fokus på vinkler. Den har flere og nye oppgaver i forhold til tidligere utgave. I denne serien legger vi vekt på at elevene skal arbeide med vinkler på mange forskjellige måter. Elevene skal
Subjects:
Math, Geometry, Measurement
Grades:
8th, 5th, 6th, 7th
Types:
Worksheets, Activities
$5.50
Digital Download PDF (1.52 MB)
By Nettelevens Laeringsressurser
Desimaltall med tideler:Denne serien med øvingsark inneholder oppgaver med trening av desimaltall ved at elevene skal Skrive inn gitte desimaltall som er markert med pil på en tallinje.Plassere på tallinjen desimaltall som er oppgitt i
Subjects:
Math, Decimals, Place Value
Grades:
4th, 5th
Types:
Worksheets, Activities
$4.00
Digital Download PDF (1.04 MB)
By Nettelevens Laeringsressurser
I denne pakken finner du øvingsark med ord som begynner med konsonantforbindelsen fl-. Til hver konsonantforbindelse er det laget 15 små øvelser, fordelt på 4 sider, som trener konsonantforbindelsen på forskjellige måter.Her får elevene øve på å
Subjects:
Writing, Reading, Spelling
Grades:
3rd, 4th, 5th
Types:
Worksheets, Activities
$5.00
Digital Download PDF (1.20 MB)
By Nettelevens Laeringsressurser
Geometri: Arbeid med geometriske figurer. Vi har laget mange varierte oppgaver som hjelper elevene å gjenkjenne egenskapene til forskjellige geometriske figurer. Eksempler på oppgavetyper: Gjenkjenne oppgitt geometrisk figur blant andre figurer. 4
Subjects:
Math, Geometry
Grades:
4th, 5th, 6th, 7th
Types:
Worksheets, Activities
$5.50
Digital Download PDF (1.09 MB)
By Nettelevens Laeringsressurser
Desimaltall: Arbeid med desimaltallsystemet med tidelerVi har laget mange og varierte oppgaver som kan være et supplement for å trene forståelsen av tallsystemet med desimaler med hundredlener. I denne pakken er det spesielt fokus på øving av
Subjects:
Math, Decimals, Place Value
Grades:
4th, 5th, 6th
Types:
Worksheets, Activities
$5.50
Digital Download PDF (4.36 MB)
By Nettelevens Laeringsressurser
Øvingsark med Måling av lengder: Gjette og måle linjestykker.Bruk av forskjellige regnestrategier ved addisjon av addisjonsstykker.I denne serien skal elevene trene på å:Gjette lengden på linjestykker og deretter kontrollmåle lengden. Pakken
Subjects:
Math, Measurement, Decimals
Grades:
4th, 5th, 6th
Types:
Worksheets, Activities
$3.50
Digital Download PDF (0.83 MB)
By Nettelevens Laeringsressurser
Plassverdi: Hvor mange hundrere, tiere og enere er det i tallet?I denne serien skal elevene trene på å gjenkjenne antallet på hver plassverdi i et tall ved å fargelegge antallet i et rutenett.8 øvingsark: Fargelegg hvor mange tiere og enere det er
Subjects:
Math, Numbers, Place Value
Grades:
1st, 2nd, 3rd
Types:
Worksheets, Activities
$3.00
Digital Download PDF (0.69 MB)
By Nettelevens Laeringsressurser
Lese og skrive med norske forfattere er en serie med øvingsark til tekster av kjente norske forfattere. Det er plukket et lite utdrag fra et verk av forfatteren. Målet er at elevene gjennom dette korte utdraget, skal bli kjent med teksten og
Subjects:
Writing, Reading, Other (World Language)
Grades:
8th, 5th, 6th, 7th
Types:
Worksheets, Activities
$4.00
1
Digital Download PDF (0.59 MB)
By Nettelevens Laeringsressurser
"FInn differansen" er en serie med øvingsark i matematikk som elevene kan bruke for å for å trene strategier for subtraksjon.Når elevene skal finne differansen mellom to tall finnes det mange måter å komme fram til svaret på. Vi utfordrer elevene
Subjects:
Math, Basic Operations, Place Value
Grades:
4th, 5th
Types:
Worksheets, Activities
$4.00
Digital Download PDF (0.74 MB)
By Nettelevens Laeringsressurser
Addisjon - med regnestrategier i 2-sifrete regnestykkerOmgruppering av enere og tiere. I denne serien med øvingsark får elevene trene på å bruke forskjellige regnestrategier for å regne ut addisjonsstykker. Vi legger vekt på å gi elevene flere måter
Subjects:
Math, Basic Operations, Place Value
Grades:
2nd, 3rd, 4th
Types:
Worksheets, Activities
$3.00
Digital Download PDF (0.81 MB)
By Nettelevens Laeringsressurser
Tallpyramider: Regne og reflektereI denne serien med oppgaver skal elevene regne sammen regnestykkene i tallpyramidene. Deretter legges det opp til at elevene er undersøkende i sin tilnærming til oppgavene og reflekterer over sammenhengene mellom
Subjects:
Math, Algebra, Basic Operations
Grades:
1st, 2nd, 3rd
Types:
Worksheets, Activities
$3.00
Digital Download PDF (0.68 MB)
By Nettelevens Laeringsressurser
I denne pakken finner du øvingsark med ord som begynner med konsonantforbindelsen bl-. Til hver konsonantforbindelse er det laget 15 små øvelser, fordelt på 4 sider, som trener konsonantforbindelsen på forskjellige måter. Her får elevene øve på å
Subjects:
Other (World Language), Grammar, Vocabulary
Grades:
2nd, 3rd, 4th, 5th
Types:
Worksheets, Activities
$4.50
Digital Download PDF (1.37 MB)
By Nettelevens Laeringsressurser
Lese og skrive med norske forfattere er en serie med øvingsark til tekster av kjente norske forfattere. Det er plukket et lite utdrag fra et verk av forfatteren. Målet er at elevene gjennom dette korte utdraget, skal bli kjent med teksten og
Subjects:
Writing, Reading, Other (World Language)
Grades:
8th, 5th, 6th, 7th
Types:
Worksheets, Activities
$4.00
1
Digital Download PDF (0.79 MB)
By Nettelevens Laeringsressurser
TiervennerI denne serien med øvingsark finner du oppgaver hvor elevene får trent tiervenner gjennom å behandle tall som til sammen blir 10. Dette skjer gjennom varierte øvelser som:Addere to tall og finne ut hvilket tredje tall som mangler på at
Subjects:
Math, Basic Operations, Numbers
Grades:
2nd, 3rd, 4th
Types:
Worksheets, Activities
$3.00
Digital Download PDF (0.66 MB)
By Nettelevens Laeringsressurser
Areal og omkrets - Telle, regne ut, sammenligne, utforskeØvelsene I denne serien som elevene trene på er:Finne arealet figurer på rutenett ved å telle rutene i figuren. 2 dobbeltark. Lage figurer med et gitt areal i ruter på rutenett. 2
Subjects:
Math, Basic Operations, Geometry
Grades:
4th, 5th, 6th
Types:
Worksheets, Activities
$4.50
Digital Download PDF (1.74 MB)
By Nettelevens Laeringsressurser
Geometri: Forflytning av figurer - forskyvning, speiling og rotasjon.I denne serien med øvingsark kan elevene øve på de forskjellige måtene figurer kan flyttes på: Forskyvning, speiling og rotasjon. Vi har laget flere øvelser på hver type, fra
Subjects:
Math, Geometry
Grades:
4th, 5th, 6th
Types:
Worksheets, Activities
$4.00
Digital Download PDF (0.90 MB)
By Nettelevens Laeringsressurser
Desimaltall med tideler. I denne serien med øvingsark får elevene trening på desimaltall med tideler. På øvingsarket er det lagt inn en tallinje i tallområdet som elevene kan bruke som støtte for å finne svaret. Oppgavetypene i denne pakken er:
Subjects:
Math, Basic Operations, Decimals
Grades:
4th, 5th, 6th
Types:
Worksheets, Activities
$2.00
Digital Download PDF (0.80 MB)
By Nettelevens Laeringsressurser
Telle og gruppere antall.I denne serien skal elevene lære å gjenkjenne antall figurer i en mengde.Det er naturlig at elevene i starten teller alle elementene i mengden. Men etter hvert er målet at de går gjennom prosessen 1. Dele mengden inn i
Subjects:
Math, Basic Operations
Grades:
1st, 2nd
Types:
Worksheets, Activities
$3.50
Digital Download PDF (1.61 MB)
By Nettelevens Laeringsressurser
I denne pakken finner du øvingsark med ord som begynner med konsonantforbindelsen fl-. Til hver konsonantforbindelse er det laget 15 små øvelser, fordelt på 4 sider, som trener konsonantforbindelsen på forskjellige måter. Her får elevene øve på å
Subjects:
Other (World Language), Grammar, Vocabulary
Grades:
3rd, 4th, 5th
Types:
Worksheets, Activities
$4.75
Digital Download PDF (1.44 MB)
showing 1-20 of 93
Ask Nettelevens Laeringsressurser a question. They will receive an automated email and will return to answer you as soon as possible. Please Login to ask your question.
TEACHING EXPERIENCE

28 års erfaring i barneskole, 1. - 7. trinn.

MY TEACHING STYLE

Yet to be added

HONORS/AWARDS/SHINING TEACHER MOMENT

Yet to be added

MY OWN EDUCATIONAL HISTORY

Yet to be added

ADDITIONAL BIOGRAPHICAL INFORMATION

Yet to be added

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign Up