Realta Ranga

 (252)
Ireland - Co. Dublin
Realta Ranga
4.0
224 votes
Acmhainní Múinteoireachta as Gaeilge // Teaching Resources in Irish
 
FREE Download
Assess the general quality of my work with this free download
clear search
My Products
sort by:
Best Seller
view:
An mbíonn sé deacair na daltaí a cheartú gach cúig nóiméad nuair a dhéanann siad botúin leis na ceisteanna agus na freagraí comónta seo? Croch na póstaeir daite, éifeachtacha seo chun meabhrú a thabhairt dóibh cén bealach (dearfach nó dúilteach) iad
$2.00
9 ratings
4.0
Digital Download PDF (2.08 MB)
Seo póstaeir as Gaeilge a chuidíonn leis na páistí cén chaoi na réamhfhocail a úsáid i gceart - caitheann séimhiú nó urú a úsáid leo. Is fiú iad seo a chrochadh i ngach seomra ranga Gaelscoile agus cinnte i seomra Rang 4/5/6 in aon scoil eile ar
$3.50
10 ratings
4.0
Digital Download PDF (2.18 MB)
Bíonn sé deacair gramadach na Gaeilge a mhúineadh uaireanta nuair nach dtuigeann na daltaí an téarmaíocht a bhaineann leis. Seo seit álainn póstaeir le crochadh sa seomra ranga ionas nach ndéanann siad dearmaid céard atá ar siúl. Cabhríonn siad go
$3.50
8 ratings
4.0
Digital Download PDF (1.69 MB)
This is a plan, directions and resources required for a set of 6 Literacy stations in English. The stations cover Oral Language, Reading, Writing, Vocabulary and Grammar. All of the required task cards and worksheets are included.
$3.00
13 ratings
4.0
Digital Download PDF (2.04 MB)
Seo 38 seanfhocail déanta amach ar phóstaeir deasa daite agus íomhá le dul le gach aon ceann. Tá dóthain ann go mbeadh ceann i gcomhair gach seachtain don bhliain acadúil uilig. Is féidir iad seo a chrochadh i bhfráma deas nó iad a chur díreach ar
$4.00
10 ratings
4.0
Digital Download PDF (3.88 MB)
This Word of the Day package includes enough words to last the ENTIRE academic year. Word of the Day is an excellent way to promote vocabulary development and grammatical correctness in the classroom. Included in the pack are : Teacher's Lists -
$6.50
19 ratings
3.9
Digital Download PDF (0.77 MB)
This is a collection of 39 motivational quotes suitable for display in the classroom. As well as being positive and encouraging to students in their very nature, they also provide a natural way to introduce students to the famous minds who spoke
$4.00
9 ratings
4.0
Digital Download PDF (4.68 MB)
Seo plean, treoracha agus acmhainní do seit stáisiúin liteartha go hiomlán trí mheán na Gaeilge. Tá sé stáisiúin san áireamh, 5 ceann bainteach le Labhairt, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht, Gramadach agus Stór Focal. An 6ú ceann ná cluiche
$3.00
7 ratings
4.0
Digital Download PDF (2.08 MB)
Seo acmhainn álainn a dhéanann difir atá beag ach tábhactach i gcás rialacha an seomra ranga. Ráite i bhfoirm rúin ghrúpa, tugann siad úineireacht na rialacha do na páistí iad féin. Bhreathnódh siad go hálainn á chrocadh ar ribín nó fiú go simplí ar
$2.50
7 ratings
4.0
Digital Download PDF (1.10 MB)
Seo cluiche atá go hiontach ag tús na bliana ach gur féidir a úsáid aon am chun na páistí a chur ag labhairt lena chéile agus chun comhrá a spreagadh eatarthu. Tá dhá bhileog difriúil san áireamh ionas nach mbeadh gach páiste ag déanamh iarrachta na
$2.00
4 ratings
4.0
Digital Download PDF (0.38 MB)
15 lipéid as Gaeilge don seomra ranga // 15 classroom labels in Irish. Bealach iontach an Ghaeilge neamhfhiormiúil a chur chun cinn sa seomra ranga // An excellent way to promote informal Irish in the classroom. criáin (crayons), pinn luaidhe
$2.00
3 ratings
4.0
Digital Download PDF (0.89 MB)
Seo acmhainn deas chun bainistíocht a dhéanamh ar an bpróiséis scríbhneoireachta sa seomra ranga. Tá leathanach do gach céim sa phróiséis: - Réamh-scríbhneoireacht - Dréachtú - Piar-eagarthóireacht - Athbhreithniú - Eagarthóireacht - Foilsiú. Tá
$2.50
6 ratings
4.0
Digital Download PDF (3.75 MB)
Seo pacáiste a mhairfidh an bhliain iomlán. Briste suas de réir míonna na bliana, seo 200 focail a bheadh oiriúnach do Rang 5 nó 6 i nGaelscoil. Is seift fíor-chabhrach é 'Focal an Lae' a dhéanann dul chun cinn ar stór foclóra agus scilleanna
$6.50
4 ratings
4.0
Digital Download PDF (0.76 MB)
This is a plan, directions and resources required for a set of 6 Literacy stations in English. This is the 2nd set of a total of 10 sets - one per month of the academic year. The stations cover Oral Language, Reading, Writing, Vocabulary and
$3.00
10 ratings
3.9
Digital Download PDF (2.32 MB)
Seo seit álainn póstaeir a chabhríonn leis an measúnú chun foghlama sa seomra ranga. Tá póstaeir A4 san áireamh agus cinn níos lú gur féidir scríobh in aice leo. Tá seit as Gaeilge agus seit as Béarla san áireamh. This is a lovely set of posters
$2.50
1 rating
4.0
Digital Download PDF (1.60 MB)
Seo 20 turgnamh eolaíochta, dhá cheann in aghaidh na míosa scoile. Tá siad briste síos de réir snáithe an churaclam agus tá teimpléad ann gur féidir leis na páistí a úsáid chun tuairisciú a dhéanamh ar na turgnaimh éagsúla. Chomh maith le sin, tá
$5.50
6 ratings
4.0
Digital Download PDF (3.01 MB)
Seo plean, treoracha agus acmhainní don DARA seit stáisiúin liteartha go hiomlán trí mheán na Gaeilge. Tá siad in oiriúint do Rang 5 nó Rang 6. Tá sé stáisiúin san áireamh, 5 ceann bainteach le Labhairt, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht, Gramadach
$3.00
6 ratings
4.0
Digital Download PDF (1.72 MB)
This is a plan, directions and resources required for a set of 6 Literacy stations in English. This is the 3rd set of a total of 10 sets - one per month of the academic year. The stations cover Oral Language, Reading, Writing, Vocabulary, Grammar
$3.00
6 ratings
3.9
Digital Download PDF (1.66 MB)
6 Stáisiúin éagsúla a chruthaíonn deiseanna cleachtadh ar luach suíomh. Réidh le priontáil agus le déanamh. Plean múinteoireachta san áireamh. Stáisiún #1 : Cárta Fillte Stáisiún #2 : Cluiche Cártaí Stáisiún #3 : Mataí Luach Suíomh Stáisiún #4 :
$3.00
7 ratings
4.0
Digital Download PDF (1.23 MB)
Seo pacáiste de 12 cártaí molta éagsúla gur féidir tabhairt amach sa seomra ranga. Is draíochtiúil an éifeacht dearfach atá le fáil ón moladh i gcás páistí agus leis na cártaí seo is féidir bród a chur ar pháistí agus iad ag dul abhaile chun iad a
$3.50
2 ratings
4.0
Digital Download PDF (2.61 MB)
showing 1-20 of 57

Ratings

Digital Items
4.0
Overall Quality:
4.0
Accuracy:
4.0
Practicality:
4.0
Thoroughness:
4.0
Creativity:
4.0
Clarity:

4.0
Total:
224 total vote(s)
Ask Realta Ranga a question. They will receive an automated email and will return to answer you as soon as possible. Please Login to ask your question.
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign Up