Β' τάξη - Μαθηματικά 2η ενότητα - τα κέρματα του ευρώ

Β' τάξη - Μαθηματικά 2η ενότητα - τα κέρματα του ευρώ
Β' τάξη - Μαθηματικά 2η ενότητα - τα κέρματα του ευρώ
Β' τάξη - Μαθηματικά 2η ενότητα - τα κέρματα του ευρώ
Β' τάξη - Μαθηματικά 2η ενότητα - τα κέρματα του ευρώ
Β' τάξη - Μαθηματικά 2η ενότητα - τα κέρματα του ευρώ
Β' τάξη - Μαθηματικά 2η ενότητα - τα κέρματα του ευρώ
Β' τάξη - Μαθηματικά 2η ενότητα - τα κέρματα του ευρώ
Β' τάξη - Μαθηματικά 2η ενότητα - τα κέρματα του ευρώ
Grade Levels
Product Rating
File Type

PDF (Acrobat) Document File

Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.

7 MB|33 pages
Share
Product Description
Το πακέτο περιλαμβάνει φύλλα εργασίας για τη διδασκαλία των κερμάτων του ευρώ, βασισμένα στο 2ο κεφάλαιο των μαθηματικών της Β’ τάξης.
Τα φύλλα εργασίας είναι σύντομα είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και βασίζονται στη βιωματική προσέγγιση. Ξεκινούν με μια απλή γνωριμία με τα κέρματα του ευρώ, την αξία τους και προχωρούν στη χρήση τους. Αρχικά επεξεργάζονται περιπτώσεις που ελέγχουν αν μπορούν να αγοράσουν ένα προϊόν, στη συνέχεια πόσα χρήματα θα δώσουμε για να αγοράσουμε, πόσα χρήματα μας λείπουν και τέλος πόσα ρέστα θα πάρουμε.
Παράλληλα έχω συμπεριλάβει φύλλα με τα οποία μπορεί να δημιουργηθεί υλικό για διαδραστκό τετράδιο.

Το πακέτο περιλαμβάνει:
- 3 φύλλα εργασίας για γνωριμία με τα κέρματα του ευρώ
- 5 σελίδες διαδραστικού τετραδίου με τις οποίες μπορούμε να επεξεργαστούμε τη - σχέση του ευρώ με τα λεπτά του
- 2 φύλλα εργασίας για να δουλέψουμε το πότε μπορούμε να αγοράσουμε κάτι και πόσα χρήματα δίνουμε
- 1 φύλλο εργασίας που θα χρησιμοποιηθεί παράλληλα με τη βιωματική δραστηριότητα «το μαγαζάκι»
- 1 φύλλο εργασίας που θα χρησιμοποιηθεί παράλληλα με τη βιωματική δραστηριότητα «το μαγαζάκι» και περιλαμβάνει την περίπτωση που θα υπάρχουν ρέστα
- 1 φύλλο εργασίας για τα ρέστα και τα δείγμα της λύσης του
- 6 σελίδες με προβλήματα για το τετράδιο
- 9 σελίδες στο παράρτημα με εποπτικό υλικό για μέσα στην τάξη που περιλαμβάνει κέρματα του ευρώ σε μεγάλο και μικρό μέγεθος.

Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ενισχυτική διδασκαλία.
Total Pages
33 pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this Resource
Loading...
$3.00
Digital Download
More products from From Kseni's class
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign Up